รองนิราช แสนสุภา รองผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 2 นำผู้บริหารและบุคลากร ทำกิจกรรมเคารพธงชาติ

วันที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 น. ท่านนิราช แสนสุภา รองผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 2 นำผู้บริหารและบุคลากรในสังกัด ดำเนินกิจกรรมเข้าแถว เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระตามนโยบายของรัฐบาล ร่วมกล่าวคำปฏิญญา “เขตสุจริต” จากนั้นแจ้งผลการดำเนินงานในสัปดาห์ที่ผ่านมาและแจ้งภารกิจประจำสัปดาห์ ณ บริเวณหน้าเสาธง สพป.กำแพงเพชร เขต 2