สพป.ลำพูน เขต 1 อบรมพัฒนาลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว “สู่ลูกจ้างมืออาชีพ” หลักสูตรการติดตั้ง ดูแลรักษากล้อง CCTV

นายพันท์ คำพรรษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสู่คุณภาพการศึกษา กิจกรรม การพัฒนาลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว “สู่ลูกจ้างมืออาชีพ” หลักสูตรการติดตั้ง ดูแลรักษากล้อง CCTV ในการนี้ ในช่วงหัวค่ำนายพันท์ คำพรรษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ได้ร่วมกิจกรรมงานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิตแก่ลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ ในปี 2563 ภายใต้สโลแกน “จากใจถึงใจ ด้วยสายใยที่ผูกพัน” เพื่อพบปะและสรา้งขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว สังกัด สพป.ลำพูน เขต 1 อีกด้วย ณ แกรนด์จามจุรีรีสอร์ท อ.เมือง จ.ลำพูน ระหว่างวันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2563