รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เข้ารับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขตตรวจราชการที่ 13 คณะที่ 2 (จังหวัดสุรินทร์ ชัยภูมิ)

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 นายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง, นายธิติวุฒิ นาคุณทรง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เข้ารับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขตตรวจราชการที่ 13 คณะที่ 2 (จังหวัดสุรินทร์ ชัยภูมิ) โดยมีนางภานิชา อินทร์ช้าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประชุมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 เป็นประธานคณะกรรมการประเมิน (Evaluation Team) พร้อมด้วยคณะกรรมการ ประกอบด้วย นายมนัส เจียมภูเขียว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2, นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 และนายพิศาล ฉันท์ทอง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ณ ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร โดยมี นางปติมา กาญจนากาศ รองผูู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 กล่าวต้อนรับ