ผอ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมพิธีเปิดการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รุ่นที่ 1/2563 ระยะที่ 1(หน่วยพัฒนาฯ จังหวัดชัยภูมิ)

วันที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น ณ หอประชุมรวมใจ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมเป็นเกียรติเปิดการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รุ่นที่ 1/2563 ระยะที่ 1(หน่วยพัฒนาฯ จังหวัดชัยภูมิ) โดยมีนายธนชน มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ หัวข้อ”การพัฒนาอุดการณ์และกระบวนทัศน์ของการเป็น รอง ผอ.สถานศึกษา” โดยมีนายสมเกียรติ แถวไธสง ศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ,นายสานิตย์ พลศรี ผอ.สกสค.จังหวัดชัยภูมิ,นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.เขต 30 ให้เกียรติร่วมในพิธีเปิดฯ  คณะวิทยากรพี่เลี้ยง สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ได้แก่ นายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3,นายฌานธร บุญทัน ผอ.โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก,นายนาคพงษ์ จงกลาง ผอ.โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคีวิทยา,นายศุภฤกษ์  วงศ์บุตร ผอ.โรงเรียนบ้านหนองผักชี  มีผู้เข้ารับการพัฒนาทั้งสิ้น 76 คน ประกอบด้วยสังกัด สพป.จำนวน 46 คน และสังกัด สพม.จำนวน 30 คน แบ่งการพัฒนาฯ ออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 การเสริมสร้างสมรรถนะ(1-7 ก.ย.63) ระยะที่ 2 การเรียนรู้ในภาพจริง (8-12 ก.ย.63) และระยะที่ 3 จัดทำและนำเสนอแผนกลยุทธ์พัฒนาการศึกษาในสถานศึกษา(14-16 ก.ย.63)