สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาใช้งบเงินเหลือจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบดำเนินงาน

วันที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาใช้งบเงินเหลือจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบดำเนินงาน เพื่อให้การดำเนินการใช้งบประมาณเหลือจ่าย งบดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ตามแผนการใช้เงิน งาน/กิจกรรม/โครงการ ของ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ณ ห้องประชุมจันทน์ผา สพป.ชัยภูมิ เขต 3