นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 มอบเกียรติบัตรให้กับผู้ทำคุณประโยชน์ และโรงเรียนในสังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

วันที่ 2 กันยายน 2563 นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 มอบเกียรติบัตรให้กับผู้ทำคุณประโยชน์ และโรงเรียนในสังกัด จำนวน 158  รายการ ประกอบด้วย

– มอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ที่มีนักเรียนคะแนนเต็ม 100 รวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นลำดับที่ 1 รวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สูงเป็น 10 อันดับแรก

ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพิ่มขึ้นสูงกว่าร้อยละ 3 ของปีการศึกษา ของปีการศึกษา 2561 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงเป็น 10 อันดับแรก ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพิ่มขึ้นสูงกว่าร้อยละ 3 ของปีการศึกษา 2561

-โรงเรียนที่มีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ที่มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผลการประเมินผู้เรียนทั้งสองด้าน สูงเป็น 10 อันดับแรก ด้านคณิตศาสตร์ สูงเป็น 10 อันดับแรก ด้านภาษาไทย สูงเป็น 10 อันดับแรก

-โรงเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทั้งสองด้าน สูงเป็น 10 อันดับแรก ด้านการอ่านออกเสียง สูงเป็น 10 อันดับแรก ด้านการอ่านรู้เรื่อง สูงเป็น 10 อันดับแรก

เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ณ โรงแรม M Grand จังหวัดร้อยเอ็ด

ติดตามภาพข่าวทั้งหมดได้ที่นี้ https://web.facebook.com/pg/roiet1.go.th/photos/?tab=album&album_id=159652832434357

นิษชนก อินอุ่นโชติ
Latest posts by นิษชนก อินอุ่นโชติ (see all)