สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รับชมรายการ”พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 32/2563

วันที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมจันทน์ผา สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัด ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 32/2563 โดยมีนายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สพฐ. ดำเนินรายการ เพื่อนำนโยบายสู่การปฏิบัติให้ประสบผลสำเร็จ ด้านการจัดการศึกษาและรับทราบข่าวการศึกษาตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชนอย่างทั่วถึง จากนั้นได้ดำเนินการประชุมสภากาแฟ แจ้งข้อราชการในการขับเคลื่อนภารกิจงานต่างๆ ของ สพป.ชัยภูมิ เขต 3