พัฒนาข้าราชการครูฯ ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา หน่วยพัฒนาที่ 33

วันที่ 6 กันยายน 2563 นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ในนามคณะกรรมการบริหารโครงการ พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา หน่วยพัฒนาที่ 33 เป็นวิทยากร บรรยายรายวิชา การบริหารจัดการศึกษาเชิงกลยุทธ์ ณ หอประชุมอาคาร 100 ปี โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี