ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ บรรยายมอบความรู้แก่ผู้เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

รวมพลังคิดไม่มีผิดหรือถูกสู่เป้าหมายของการเป็นผู้นำที่ดี

เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓  ดร.สมเกียรติ  ชิดไธสง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หน่วยพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑  ณ ห้องประชุมอดิเรกสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑  อำเภอเมืองสระบุรี  จังหวัดสระบุรี