สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ ร่วมพิธีเปิด สพฐ.เกมส์

วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ นายเผชิญศักดิ์ แก้วเขียว รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ ประจำปี ๒๕๖๑ ระดับภาคกลาง จำนวน ๒๐ จังหวัด ณ สนามกีฬาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์สมุทธสาคร จังหวัดสมุทธสาคร โดยมีนายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธี