สพป.ลำพูน เขต 1ให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รอง.ผอ.สพป. ระยะที่ 2