สพป.ลำพูน เขต 1 รับนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ป.โท มหาวิทยาลัยนอร์ท เชียงใหม่

ดร. สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 นายพันท์ คำพรรษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ให้การต้อนรับและพบปะนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ป.โท การบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ ที่เดินทางมาฝึกประสบการณ์ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ระหว่างวันที่ 8 – 16 กันยายน 2563 ในการนี้ได้มอบหมายให้ นางจอมขวัญ วิอุ่น ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 กล่าวบรรยายสรุปภารกิจและผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ณ ห้องประชุมทานตะวัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563