สพป.ชัยภูมิ เขต 1 วิทยากรอบรม รอง ผอ.รร.

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นวิทยากรอบรม ในหัวข้อเรื่อง             “การบริหารจัดการสถานศึกษาเชิงกลยุทธ์” สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 1

โดยมี ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 76 คน สำหรับหน่วยพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จังหวัดชัยภูมิ กำหนดพัฒนาในระหว่างวันที่ 1-16 กันยายน 2563 โดย สพฐ.มอบหมายให้ สพป.ชัยภูมิ เขต 1