สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านหนองม่วง อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ

วันที่ 8 กันยายน 2563  เวลา 10.00 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้นายธิติวุฒิ นาคุณทรง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วยนายสำลี พิมพ์ศรี ผอ.โรงเรียนบ้านหนองม่วง อ.จัตุรัส และคณะผู้บริหารในเครือข่าย ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 90 คน และคณะวิทยากรพี่เลี้ยงทั้ง 3 เขต ซึ่ง สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นำโดยนายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้แก่บุคลากร ณ โรงเรียนบ้านหนองม่วง อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ