สพป.อุดรธานี เขต 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2563

วันที่ 14 กันยายน 2563 นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2563 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านคำโคกสูง อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ทั้งนี้ มีลูกเสือเข้ารับการอบรม จำนวน 12 โรงเรียน ร่วมทั้งสิ้น 96 คน ระยะเวลาในการฝึกอบรม 3 วัน 2 คืน