คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างที่โรงเรียนในสังกัด ขออนุญาตรื้อถอน จำนวน 2 โรงเรียน

วันที่ 14 กันยายน 2563 นางสาวอุบลวรรณ กิติจันวานิตย์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน พร้อมด้วยคณะกรรมการ ลงพื้นที่ตรวจสอบ สิ่งปลูกสร้างที่โรงเรียนบ้านโสกคร้อ อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ โดยนางสายหยุด ผาดี ผอ.โรงเรียนบ้านโสกคร้อ ขออนุญาตรื้อถอน อาคารเรียนแบบ ป1ฉ ใต้ถุนสูง และต่อเติมภายหลังขนาด 4 ห้องเรียน ก่อสร้างเมื่อ พ.ศ.2520 อายุการใช้งาน 43 ปี โครงหลังคา ฝา พื้น เสา บันได สภาพชำรุด อายุการใช้งานเกิน 25 ปี วัสดุที่ได้จากการรื้อถอน จะนำไปขาย คณะกรรมการมีมติ ให้รื้อถอนได้ จากนั้น ได้เข้าตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างที่โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ โดยนายจิมมี่ ทองพิมพ์ ผอ.โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ขออนุญาตรื้อถอน บ้านพักครูแบบกรมสามัญ บ้านไม้ใต้ถุนสูง จำนวน 2 ห้องนอน ก่อสร้างเมื่อปี 2523 สภาพชำรุด อายุการใช้งานเกิน 25 ปี และบ้านพักครูแบบองค์การฯ บ้านไม้ใต้ถุนสูง จำนวน 2 ห้องนอน ก่อสร้างเมื่อปี 2521 สภาพชำรุด อายุการใช้งานเกิน 25 ปี  คณะกรรมการมีมติให้รื้อถอนได้ โดยนำวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนสร้งบ้านพักครูเรือนแถว