ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 สรุปและถ่ายทอดประสบการณ์

ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 บรรยายสรุปและถ่ายทอดประสบการณ์ ให้กับผู้เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระยะที่ 2 โดยวันนี้ มีการสรุปการฝึกประสบการณ์สถานศึกษา/แหล่งเรียนรู้ และการนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์และการเเลกเปลี่ยนเป็นรายบุคคลจากผู้เข้ารับการพัฒนาฯ อีกด้วย ณห้องประชุมจามจุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563