สพป.อุดรธานี เขต 2 เชิดชูเกียรติข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปี 2563

วันที่ 17 กันยายน 2563 นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 มอบเกียรติบัตร เชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2  ประจำปี 2563 จำนวน 117 คน
ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านดงเมือง (ดงเมืองวิทยา) โรงเรียนในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต 2