สพป.ลำพูน เขต 1 ประชุมผู้บริหารประจำสัปดาห์

ดร.สุวิทย์  มุกดาภิรมย์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน  เขต  1  เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารประจำสัปดาห์ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มงานต่างๆ ในการนี้  นายพันท์  คำพรรษา  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน  เขต  1  พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม และผู้เกี่ยวข้องฯ  เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย  ณ  ห้องประชุมพลอยไพลิน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน  เขต  1  อ.เมือง  จ.ลำพูน  เมื่อวันที่  18  กันยายน  2563