สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดเรียงลำดับความสำคัญ รายการงบประมาณค่าปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบ ปีงบ 2563

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมภูมินรินทร์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดเรียงลำดับความสำคัญ รายการงบระมาณค่าปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดย สพฐ.ให้สำรวจข้อมูลการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อใช้ประกอบการขอรับการสนับสนุนงาบประมาณการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบ โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่ฯ จัดเรียงความสำคัญ จำเป็น และเร่งด่วนฯ และจัดส่งข้อมูลภายในกำหนด