สพฐ.ร่วมพิธีมอบรางวัลประกวดวาดภาพระบายสีในโครงการ “ เด็กไทยสู้ภัยโควิด “

วันพุธที่ 23 กันยายน 2563  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  นายแพทย์เกษม  วัฒนชัย   องคมนตรีในฐานะประธานมูลนิธิธรรมภิบาลทางการแพทย์  ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลประกวดวาดภาพระบายสีในโครงการ “ เด็กไทยสู้ภัยโควิด “ ในกลุ่มนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 1-6 โดยมีนายบุญเลิศ  ค่อนสอาด  ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา สพฐ. พร้อมด้วยนางสาวสุชาดา  สภาพงศ์  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนากองทุนการศึกษา  และรองผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สพฐ. เป็นผู้แทน สพฐ. ร่วมในพิธีมอบรางวัล   ณ  Hall 1 ชั้น 10  อาคารเอนกประสงค์ SCG  100 ปี

มูลนิธิเอสซีจี ร่วมกับ มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ จัดโครงการประกวดวาดภาพระบายสี “เด็กไทยสู้ภัยโควิด” (Thai Kids Fight COVID) ให้นักเรียนระดับประถมศึกษาทั้งโรงเรียนรัฐบาลและเอกชน เข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี ในหัวข้อการดูแลตัวเองที่โรงเรียน ให้ห่างไกลจากโควิด -19 เพื่อให้เด็กนักเรียนได้เห็นความสำคัญของการป้องกันตนเอง รวมไปถึงการปลูกฝังเรื่องสุขลักษณะในชีวิตประจำวัน เช่น การสวมหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่างทางกายภาพ การล้างมือ  และเพื่อให้เยาวชนได้แสดงออกถึงการดูแลตนเองให้รอดพ้นจากโรคติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 ผ่านงานศิลปะ  ซึ่งจะเป็นการสร้างความตระหนักรู้ของกลุ่มนักเรียนในวงกว้าง

ศนท.สพฐ. / ภาพ:รายงาน