รองเลขาธิการ กพฐ. พบปะให้กำลังให้ผู้บริหารโรงเรียนสังกัด สพป.กระบี่ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์และสรุปผลการขับเคลื่อนเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และนิติการสู่ความเป็นมืออาชีพ กับ สพฐ.

///วันที่ 23 กันยายน 2563 ที่ห้องประชุมโรงแรมพีชลากูน่า รีสอร์ท สปา ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(รองเลขาธิการ กพฐ.) พบปะให้กำลังใจผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพป.กระบี่ และผู้บริหารสังกัด สพม.13 จังหวัดกระบี่ และเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์และสรุปผลการขับเคลื่อนเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และนิติการสู่ความเป็นมืออาชีพ ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ (สพป.กระบี่) กับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน 210 คน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.13 จำนวน 16 คน ผู้อำนวยการกลุ่มในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ และคณะทำงานจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน