สพฐ. ตักบาตรอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ และถวายพานพุ่มดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์

++++  นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พร้อมด้วยนายสนิท  เย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และนายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สพฐ. ตักบาตรอาหารแห้งแด่พระสงฆ์  และถวายพานพุ่มดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร  เพื่อถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิกุล  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร  วันชาติ  และวันพ่อแห่งชาติ  พุทธศักราช ๒๕๖๑  ณ  ท้องสนามหลวง  กรุงเทพมหานคร  เมื่อวันพุธที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑.

ภาพ/ข่าว  บรรจง  ตั้งคำ