#ผู้ช่วยปลัด ศธ ลงพื้นที่ สพป.เชียงราย เขต 1 ติดตามการป้องกันโควิด-19 ในโรงเรียน พื้นที่  10 จังหวัดติดชายแดนพม่า

วันที่ 24 กันยายน 2563 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ให้การต้อนรับ ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019และประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของศูนย์คุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาซึ่งถูกละเมิดทางเพศ พร้อมมอบวัสดุอุปกรณ์ป้องกันไวรัสโควิด-19 สำหรับโรงเรียนในพื้นที่ 10 จังหวัดที่มีชายแดนติดกับประเทศเมียนมา โดยมี นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2  นายวรพงษ์​ สันติวงศ์​ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพม 36 ร่วมให้การต้อนรับและรับมอบวัสดุอุปกรณ์ป้องกันไวรัสโควิด-19  ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมพวงเพชร สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย