รับมอบสนามเด็กเล่นโรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยา

วันที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 09.39 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานในพิธีรับมอบสนามเด็กเล่น โรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยา โดยมี นายสุเทน ฐานะ ผู้อำนวยการโรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยา กล่าวรายงาน และมีคณะกรรมการสถานศึกษา ครู นักเรียน ร่วมในพิธีดังกล่าว ทั้งนี้ สนามเด็กเล่นดังกล่าว โรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยา ได้รับบริจาคจากคณะครูในโรงเรียนที่เกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ 2563 จำนวน 4 คน ประกอบด้วย นางโชคดี จันทราสา นายสมศักดิ์ จอกสำนัก นางสาวรจนา พาลี            และนายสากล มานุรัตน์ มูลค่า 120,000 บาท พร้อมนี้ นายมนัส เจียมภูเขียว ได้เป็นประธานในพิธีมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 ของโรงเรียนในครั้งนี้ด้วย