ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบเกียรติบัตรในการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปบทเรียน และกำหนดยุทธศาสตร์ การขับเคลื่อนนโยบาย สพฐ.

ในวันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการสรุปบทเรียน และกำหนดยุทธศาสตร์ การขับเคลื่อนนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ณ หอประชุมโรงเรียนกุดชุมวิทยา อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

ยีน บุญหล้า : ภาพ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2