สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดงานเชิดชูเกียรติผู้ทรงคุณค่า พัฒนานักเรียนสู่ดาวดวงเดียวกัน

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานในงานแสดงมุทิตาจิต  “เชิดชูเกียรติผู้ทรงคุณค่า พัฒนาผู้เรียนสู่ดาวดวงเดียวกัน” ให้กับผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ซึ่งเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2563 จำนวน 97 ราย โดยมีพิธีทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์ 9 รูป และพิธีบายศรีสู่ขวัญให้กับผู้เกษียณ ในการนี้ท่านประธานได้มอบเกียรติคุณบัตรพร้อมของที่ระลึกและกล่าวมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ และมีนายภฤศวัฒน์ คุณสุวรรณ ข้าราชการบำนาญ อดีต รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ให้เกียรติบรรยายพิเศษการใช้ชีวิตหลังเกษียณในเส้นทางสาย 61 โดยมีนายธิติวุฒิ นาคุณทรง ,นายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ผอ.กลุ่ม/หน่วย,คณะผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมในงานพิธีโดยพร้อมเพียงกัน ณ ห้องประชุมโดม สพป.ชัยภูมิ เขต 3