สพม.19 จัดกิจกรรมหน้าเสาธงและอำลาผู้เกษียณอายุราชการ

เมื่อเช้าวันที่ 28 กันยายน 2563 นายไพโรจน์ พรมสอน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 และนายณัฐภณ ดวงท้าวเศษ นายปฐมพงษ์ สมอฝาก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 และบุคลากร ข้าราชการ ลูกจ้าง ร่วมกันทำกิจกรรมหน้าเสาธง และจัดกิจกรรมอำลาข้าราชการที่กำลังจะเกษียณอายุราชกา ร ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 2 คน คือ นายสยาม พงศ์สุนนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี และนางนุชนารถ อังคกุล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


…………………………………………….
https://www.facebook.com/pg/sesao19/photos/?tab=album&album_id=4007609495932433