สพป.ชลบุรี เขต 1 จัดกิจกรรม “การร้องเพลงชาติไทย” เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย

วันที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 08.00 น. นางสาวนิอร  ศรีสุนทร รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เป็นประธานจัดกิจกรรม การเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย  ในโครงการรณรงค์ ปลุกจิตสำนึก “การร้องเพลงชาติไทย” เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และเป็นการน้อมรำลึกถึง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย  โดยมีบุคลากรในสำนักงานเข้าร่วมกิจกรรม โดยพร้อมเพรียงกัน ณ หน้าอาคาร สพป.ชลบุรี เขต 1