สพป.อุดรธานี เขต 2 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Symposium ผลงานนักเรียนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ปีการศึกษา 2563

วันที่ 29 สิงหาคม 2563 นายสมาน บุญจะนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการฝ่ายนิเทศกิจกรรมนิทรรศการฯ ตรวจเยี่ยมบูธนิทรรศการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Symposium ผลงานนักเรียน โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สังกัด สพป.อุดรธานี เขต 2 ปีการศึกษา 2563 ที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทางด้านการส่งเสริมทางวิชาการ และด้านการส่งเสริมทักษะอาชีพ ผลผลิตของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน 39 โรงเรียน ณ ห้องประชุมร่วมคิด สพป.อุดรธานี เขต 2