นายสุวัฒน์ ซื่อสัตย์ รอง สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานเปิดศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชา โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี อ.หนองบัวระเหว

เมื่อวันที่  25 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น.  นายสุวัฒน์ ซื่อสัตย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชา โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี พร้อมด้วยผู้บริหารอำเภอหนองบัวระเหว ในการนี้ นายสุวัฒน์ ซื่อสัตย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 3 ได้มอบเงินสมทบโครงการเป็นจำนวนเงิน 1,000 บาท และนายหาญ ดิเรกศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว ประธานเครือข่ายโรงเรียนหนองบัวระเหว ได้มอบเงินสมทบโครงการ จำนวน 1,0000 บาท ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี กราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้