สพป.ชัยภูมิ เขต 3 แสดงความยินดีกับโรงเรียนในสังกัด ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ เสมา ป.ป.ส.ดีเด่นระดับเพชร สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ เสมา ป.ป.ส. ดีเด่นระดับเพชร สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2560 ให้แก่โรงเรียนในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ,โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง (คุรุราษฎร์อถปถัมภ์) ,โรงเรียนบ้านหนองแขม ,โรงเรียนบ้านวังตาเทพ และทั้งจังหวัดชัยภูมิ ทั้งหมด 14 โรงเรียน  ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ในการนี้ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนในสังกัดทั้ง 4 โรงเรียน มา ณ โอกาสนี้