กิจกรรมแข่งขันการโต้วาที ประเพณีชักพระโคกโพธิ์

29 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายสะอาด อุสมา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 มอบหมายให้ นางปราณี สุวรรณะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 เป็นผู้กล่าวรายงานในกิจกรรมการแข่งขันโต้วาที ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในงานประเพณีชักพระของอำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ซึ่งมีนายอำเภอโคกโพธิ์เป็นประธานเปิดกิจกรรมดังกล่าว ณ เวทีกลางงานประเพณีชักพระอำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี