ประชุมคณะกรรมการ โครงการกีฬานักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2563 (สพป.ปน.2 เกมส์) ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น นางปราณี สุวรรณะ รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ โครงการกีฬานักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2563 (สพป.ปน.2 เกมส์) ครั้งที่ 2/2563  ณ ห้องประชุม ขุนคีรี สพป.ปัตตานี เขต 2 เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งจะจัดในระหว่างวันที่ 20-22 ตุลาคม 2563  ณ สนามฟุตบอล TheFatoni stadium อ.เมือง จ.ปัตตานี     และอาคารอเนกประสงค์     โรงยิมเนเซี่ยม อบต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี