สพป.ระยอง เขต ๒ จัดประชุมวิชาการนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ปีงบ ๒๕๖๓

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ นายธันวา ลิ่มสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาระยอง เขต ๒ เป็นประธานในการเปิดประชุมวิชาการ นำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และนำเสนอนวัตกรรมการศึกษา ๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรม ของโรงเรียนในโครงการ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลในสังกัด สพป.ระยอง เขต ๒ จำนวน ๒๓ โรงเรียน ณ ห้องประชุมโรงเรียน ชุมชนวัดตะเคียนงาม อำเภอแกลง จังหวัดระยอง