นายสุวัฒน์ ซื่อสัตย์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ไหว้พระพุทธรูปประจำสำนักงานฯ และกราบขอพรผู้บังคับบัญชาก่อนอำลาการปฏิบัติหน้าที่ราชการในวันเกษียณอายุราชการ 30 กันยายน 2563

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3  พร้อมด้วยนายสุวัฒน์ ซื่อสัตย์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และบุคลากรในสังกัด กราบขอพรพระพุทธรูปประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อความเป็นสิริมงคล ในโอกาสเกษียณอายุราชการและปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นวันสุดท้าย ของนายสุวัฒน์ ซื่อสัตย์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และบุคลากร ในสังกัด ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ในการนี้ นายสุวัฒน์ ซื่อสัตย์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ได้เข้ากราบขอพรอำลาการปฏิบัติหน้าที่ราชการจากนายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 โดยท่าน ผอ.เขต ได้กล่าวมุทิตาจิต แสดงความยินดีที่จะได้พักผ่อนและขอบคุณที่ได้ช่วยปฏิบัติงานร่วมกันมาจนถึงวาระการเกษียณอายุราชการนี้