สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมแสดงความยินดีส่งบุคลากรในสังกัดย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 1

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ข้าราชการและบุคลากร ในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมแสดงความยินดีส่งนายสิทธิพล พื้นชัยภูมิ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กลุ่มอำนวยการ ที่ได้ย้ายไปปฏิบัติราชการที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ในการนี้ นายธิติวุฒิ นาคุณทรง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ,นายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ให้เกียรติร่วมเดินทางไปส่ง พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มงานและบุคลากรในสังกัด ที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 โดยมีนายเสงี่ยม ทองละมุล รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และคณะให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมชั้น 1 สพป.ชัยภูมิ เขต 1