คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจสภาพความเสียหายสิ่งปลูกสร้าง ของโรงเรียนในสังกัดที่ประสบวาตภัย

วันที่ 2 ตุลาคม 2563 คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นำโดยนายธิติวุฒิ นาคุณทรง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3และคณะ ลงพื้นที่ตรวจสภาพความเสียหายห้องน้ำของโรงเรียนบ้านช่องสำราญ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ ที่ประสบวาตภัย เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2563 โดยมีนายวิรัช ชุ่มเมืองปัก รักษาการในตำแหน่ง ผอ.โรงเรียนบ้านช่องสำราญ รายงานข้อมูลให้คณะกรรมรับทราบ ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ จะได้นำข้อมูล หลักฐาน เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาของบปรับปรุง ซ่อมแซม ให้กับโรงเรียนต่อไป