สพป.อุดรธานี เขต 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรม บริษัทสร้างการดีมีอาชีพ โครงการเสริมสร้างจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ป้องกันการทุจริต โรงเรียนสุจริต

วันที่ 3 ตุลาคม 2563 นายชาญชัย ทองแสน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เป็นประธานเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรม บริษัทสร้างการดีมีอาชีพ ภายใต้โครงการเสริมสร้างจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  (โครงการโรงเรียนสุจริต)  ประจำปีงบประมาณ 2563  โดยมี ครูในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน 62 คน เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุมร่วมคิด