สพป.อุดรธานี เขต 2 ศึกษาดูงาน โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 6 ตุลาคม 2563 นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 นำคณะข้าราชการครูและบุคลากรศึกษาดูงาน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น