สพป.อุดรธานี เขต 2 พัฒนาศักยภาพบุคลากร ถอดบทเรียนเขตสุจริต

วันที่ 6 ตุลาคม 2563 นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 นำคณะข้าราชการครูและบุคลากร ร่วมกิจกรรมพัฒนา ตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา โดยมี คณะวิทยากร บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ การถอดบทเรียนเขตสุจริต และมีคณะวิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 4 จังหวัดขอนแก่น ให้ความรู้ ด้านการวิเคราะห์ความเสี่ยง การแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวม ณ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น