สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน ที่ป่วยรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลรามาธิบดี กรุงเทพมหานคร

วันที่ 6 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมโดม สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นายนิวัฒน์  แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เด็กหญิงอรณิชาเถินมงคล นักเรียนชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) ที่เจ็บป่วยด้วยโรคไต โปรตีนรั่วในปัสสาวะ ปัจจุบันรักษาตัวอยู่ ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี กรุงเทพฯ โดยมีนายวุฒิพงศ์  ตั้งไพโรจน์วงศ์ ผอ.โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) เป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อนำไปมอบให้กับครอบครัวนักเรียน