เอกสาร ” สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ” โดยท่าน ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ.

เอกสาร ” สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ” โดยท่าน ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ.

สามารถดาว์นโหลดเอกสารได้ที่ลิงค์นี้ สพฐ วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ