สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 37/2563

วันที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบให้นายธิติวุฒิ นาคุณทรง พร้อมด้วยนายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ,ผอ.กลุ่ม/หน่วย บุคลากรในสังกัด ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 37/2563 เพื่อรับแนวนโยบายการขับเคลื่อนการศึกษาในรูปแบบ “สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” และความปลอดภัยในโรงเรียน จาก ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจากนั้น ได้ดำเนินการประชุมสภากาแฟ เพื่อแจ้งข้อราชการในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานจาก ผอ.กลุ่ม/หน่วย  ณ ห้องประชุมจันทน์ผา สพป.ชัยภูมิ เขต 3