สพป.ระยอง เขต ๒ มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับรางวัลในการแข่งขันประกวดสื่อฯ ระดับชั้น ป.๑-ม.๓ ปีงบ ๖๓ และมอบโล่พร้อมเกียรติบัตรผู้ที่ได้รับรางวัล IQA AWARD ระดับประเทศ

วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายธันวา ลิ่มสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรให้กับคณะครูและผู้บริหาร ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับยอดเยี่ยม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ และ ๒ ระดับยอดเยี่ยม ในการแข่งขันประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ระดับชั้น ป.๑ – ม.๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา และมอบโล่พร้อมเกียรติบัตรให้กับ สถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อประกันคุณภาพการศึกษา (รางวัล IQA AWARD ) ระดับประเทศ ณ ห้องประชุม ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒