ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้ากฐินพระราชทาน สพฐ.ประจำปี 2563 ณ วัดประดู่ พระอารามหลวง จ.สมุทรสงคราม

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมอนุโมทนาถวายผ้ากฐินพระราชทาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2563 ณ วัดประดู่ พระอารามหลวง จ.สมุทรสงคราม

ดังรายละเอียดในไฟล์แนบมานี้  รายละเอียด กำหนด และแบบร่วมอนุโมทนา กฐินพระราชทานสพฐ.63