คลิปวิดีโอในโครงการ ” รักแม่ เพื่อแม่ ไม่มีที่สิ้นสุด ” จัดโดยคณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม

คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา โดยคณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม ได้จัดกิจกรรมเชิญชวนเด็กและเยาชนอายุไม่เกิน 11 ปี ร่วมส่งคลิปวิดีโอที่แสดงออกถึงความกตัญญู เข้าร่วมโครงการองค์กรคนดี ภายใต้กิจกรรม ” รักแม่ เพื่อแม่ ไม่มีที่สิ้นสุด “และดำเนินการคัดเลือกผลงาน ประกอบด้วยคลิปมาสเตอร์และตลิปส่งเข้าประกวด ดังรายละเอียดตามลิงค์คิวอาร์โคดนี้