สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ร่วมกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

คณะตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ร่วมกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พุทธศักราช 2563 “กิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้และฝายมีชีวิต โครงการ “ป่ารักษ์น้ำโล่ใหญ่ชัยภูมิ “ จังหวัดชัยภูมิ  โดยมีนายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับคณะผู้บริหารฯ  ในวันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 ณ ป่าโล่ใหญ่ อุทยานแห่งชาติตาดโตน อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ