สพม.39 ร่วมพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนของ สพฐ. “จนท.ธุรการ ลดภาระครู เพิ่มคุณภาพผู้เรียน”

นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ประธานเปิดการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วย กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของครู โดยกำหนดให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนครบทุกโรงเรียน เพื่อให้ครูได้ปฏิบัติหน้าที่หลักด้านการจัดการเรียนะละการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเต็มที่ และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเวลา 11.00 เป็นต้นไป ร่วมรับฟังนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดยนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผ่าน Youtube, OBEC TVONINE