สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมเพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายออน กาจกระโทก สมาชิกวุฒิสภาและคณะกรรมาธิการการศึกษาวุฒิสภา ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนติดตามการจัดการเรียนการสอนวิถีชีวิตปกติใหม่(New Noral) ในสถานการณ์การ แพร่ระบาดของเชื้อโวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ของโรงเรียนและรับฟังความคิดเห็น เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 การควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กตามนโยบายและมติของคณะรัฐมนตรี โดยมี นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.,ผอ.กลุ่ม/หน่วย บุคลากรในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งมีคณะบุคคลที่เข้า ร่วมแสดงความคิดเห็นฯ ประกอบด้วย ผู้บริหารหรือผู้แทนโรงเรียนขนาดใหญ่และใหญ่พิเศษ โรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ตัวแทนองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน และได้รับเกียรติจาก ดร.เสงี่ยม ทองละมุล รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ปฏิบัติราชการแทน ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ณ ห้องประชุมโดม สพป.ชัยภูมิ เขต 3